Serieskyting

Serieskyting

Serieskyting er en skytegren som er organisert under Det frivillige skytterforbundet (DFS). Serieskyting foregår utelukkende på innendørsbaner og våpen som er tillatt å benytte er luftrifle og luftpistol. Det er opp til utøverne selv om de benytter et våpen som bruker luft eller gass. Serieskyting er en relativt ny skytesport under Det frivillige skytterlaget, selv om luftvåpen har vært brukt i konkurranser i flere hundre år var det først i 1969 at det ble tatt opp som en egen skytterklasse under DFS-paraplyen.

Regler

Reglene i serieskyting har mange likhetstrekk med andre klasser av baneskyting, som også er organisert under DFS. Det som skiller klassen fra alle andre klasser hos DFS er at man her stiller med et lag av skyttere, derav navnet serieskyting. Alle lag består av åtte skyttere som alle skyter en runde på seks skudd hver. Av de åtte skytterne er det resultatet til de seks beste som teller opp mot lagets totale poengsum. Avhengig av hvilken klasse laget befinner seg i skyter man på minimum 100 meter og maks 200 meter. Når innledende runder, hvor alle åtte skytterne deltar, er over, går de beste seks skytterne videre til finalerundene. Om en deltaker ikke kan stille i finalerunden står lagt fritt til å hente inn en reserveskytter, men det kan ikke være en skytter som deltok i den innledende runden. I finalerunden skyter alle seks skyttere to runder av seks skudd hver. Etter at den innledende finalerunden er over går de to beste skytterne fra hvert lag videre til finalen. Her skyter begge deltakere 2 runder på seks skudd hver. Om det etter finalerunden ikke er en klar vinner, vil den skytteren med best resultat i finalerunden gå videre til en superfinale hvor det skytes totalt 10 skudd. Om en skytter blir forhindret fra å møte på standplass i superfinalen, vil den andre skytteren fra finalerunde en overta hans plass.

Regler for våpen

Det er en lang rekke luftvåpen som kan benyttes under serieskyting. Det er opp til lagene selv om de ønsker å stille med våpen som benytter luft eller gass, og de kan selv bestemme om de ønsker å benytte pistol eller rifle. Det er dog fullt tillatt for arrangøren å endre krav til våpen så fremt dette er opplyst i god tid før stevnet skal avholdes. Arrangøren kan for eksempel kreve at alle skal skyte med pistol, eller de kan velge å kreve at minimum 3 skyttere på laget må benytte rifle, mens de resterende 5 må benytte pistol. Arrangøren kan ikke kreve at skyttere skal bytte våpen mellom de ulike rundene. Utøveren selv står dog fritt til å skyte med rifle i innledende runde og pistol i finalen, men en utøver kan ikke bytte våpen mellom innledende finalerunde og en eventuell superfinale.

Våpentyper

Siden det første luftvåpenet ble utviklet i Kina på 1400-tallet har denne type våpen sett en enorm utvikling. Helt siden slutten av 1500-tallet har man brukt luftvåpen både til jakt, konkurranse og faktisk i krig også. Både den østerrikske- og den franske hæren utstyrte snikskyttere med luftvåpen under den første verdenskrigen. I dag utvikles de fleste luftvåpen som rene kopier av ekte våpen, og kun et meget trent øye vil kunne se forskjellen. Energikilden i våpenet har også vært gjennom store endringer og i dag bruker man våpen som lades med mekanisk luft, trykkluft og gass. 

Deltakere

Med de strenge våpenlovene vi har i Norge er det utelukkende luftvåpen en juniorskytter (10-18 år) kan konkurrere i uten verge til stede. Luftvåpen og serieskyting er dermed klassen hvor veldig mange starter sin skytterkarriere. Serieskyting er en flott sport og en meget fin innføring i skyting og våpensikkerhet. Selv om mange ser på luftvåpen som leketøy, vil vi minne om at det faktisk siden 1960-tallet har vært en egen gren under sommer OL.

Privacy Policy