Om samlaget

Om samlaget

Namdal Skyttersamlag ble stiftet i 1970 av en gruppe skyttere med interesse for skyting og et ønske om å skape et miljø omkring alle typer skyting i Namdal-regionen.

Etter langt tids arbeid og utallige timer og år med hardt dugnadsarbeid fra våre første medlemmer, sto vår innendørs skytebane i Bondihagen klar i april 1975. Det aller første skuddet ble avfyrt da banen fikk sin offisielle godkjenning den 28. april 1975. Banen som vi hadde jobbet med og svettet over i mange år kunne brukes til flere typer skyting. Her var alle medlemmer velkommen til å kose seg med både luftvåpen, rifle og ikke minst pistol. Hallen hadde også et eget opplegg for alle de som var fascinert over gamle svartkruttvåpen. Siden åpningen er det faktisk svartkruttvåpen som har stått for størst økning i våre medlemstall. Miljøet rundt disse våpnene vokser til stadighet og man skal lete lenge etter en klubb som besitter mer kunnskap om disse våpnene enn våre medlemmer gjør.

Den nye hallen

Grunnet kommunal omregulering måtte Namdal Skyttersamlag dessverre se seg om etter nye lokaler da området ble bestemt omregulert av Namdal kommune. Hallen vår på Bondihagen ble brutalt jevnet med jorden i 2004 og alle skyttere i Namdal sto atter en gang uten innendørshall til sin hobby. Takket være at det hadde vokst frem et stort miljø over mange år var det ikke lengre bare Namdal skyttersamlag og våre medlemmer som hadde et ønske og behov for en ny hall. Løsningen ble å inngå samarbeid med Namdal jegerforening og Olledalen skytterlag. Sammen gikk vi i gang med etableringen av et anlegg som kunne favne alle grener og behov skyttere i regionen måtte ha. Sammen klarte vi, med meget god hjelp fra våre medlemmer, å ha et nytt flott fellesanlegg klart etter bare 3 år. Vi skal ikke legge skjul på at det var tre lange år med mye hardt arbeid, men resultatet ble bedre enn noen kunne håpet på forhånd. I 2007 kunne vi stolt åpne vårt nye anlegg som i all sin prakt inneholder både innendørshall for luft, rifle, pistol og selvsagt svartkruttvåpen. I tillegg var vi godt i gang med en 200 meter utendørsbane med 30 standplasser og tribune. Denne banen sto ferdig sommeren 2008 og har siden vært vertskap for en rekke stevner med skytter fra hele Norge og Skandinavia.

Alle standplasser ble utstyrt med elektroniske skyteskiver i 2010. Samme år bygde vi også et eget oppholdsrom med tilknytning til standplass. Videre har skytterlaget planene klare for en egen feltbane i tilknytning til anlegget. Avtale med de lokale grunneierne er på plass, og klarer vi å holde planen vil vi i vårt jubileumsår 2020 åpne en av Norges fremste feltbaner.

Anlegget

Vårt flotte anlegg driftes i dag av Namdal skyttersamlag, Namdal jegerforening og Olledalen skytterlag. I tillegg til alle våre baner og felles anlegg, rommer anlegget klubblokaler hvor hver klubb har eget kontor og møterom, felles lokale til sammenkomster, skiveverksted og våpenhus. Samme er vi sterke og miljøet vi har skapt rundt de tre klubbene er fantastisk.

Namdal skyttersamlag er tilsluttet Norges Skytterforbund og Norges frivillige skyttervesen.

Bli medlem

Skyting er en flott hobby og idrett for menn og kvinner i alle aldre, der man kan møte andre med samme interesse som en selv. Noen er med fordi de synes det er gøy å skyte på blink, mens andre liker å konkurrere med andre og seg selv. I konkurranser blir skytterne delt inn i klasser slik at alle kan konkurrere med andre skyttere på sitt eget nivå.

Hvis du har lyst til å begynne å skyte har vi åpent hus hver onsdag kl. 18:00. Der er alle velkommen til å prøve skyting med ulike våpen under trygge forhold.

Privacy Policy