NAC felt

NAC felt

NAC feltskyting er en skytekonkurranse hvor utøverne bruker rifle med kaliber .22. Utøveren kan selv velge om de ønsker å benytte standardrifle eller rifle med luft eller gass. Skyteformen er organisert under Det frivillige Skyttervesen (DFS). Feltskyting utføres for det meste på vinteren og våren, men det organiseres også enkelte konkurranser på sommerhalvåret.

I NAC felt skyter man fra midlertidige standplasser ute i terrenget på varierende avstander fra 100 og helt ut til 600 meter. Med midlertidige standplasser mener man at man benytter naturlige standplasser som en stein, en ravine etc. Dette er i motsetning til NAC bane hvor man alltid benytter faste skytebaner hvor avstanden er mellom 100 og 300 meter. Feltskyting er en form for langholdsskyting hvor det skytes under sterkt varierende værforhold og krever avstand- og vindbedømmelse for at man skal kunne treffe blinken. Utøverne blir i mange tilfeller ikke informert om hva avstanden til blinken er. Under det årlige Landsskytterstevnet er det også et åpent norgesmesterskap i NAC felt, med klasser for kvinner-, menn-, senior- og junorskyttere.

Norgesmesterskap

Norgesmesteren i feltskyting blir hvert år kåret av Det frivillige skyttervesen, konkurransen finner sted på landsskytterstevnet og alle skyttere som er i klassene 2-5 og V55 kan delta. Alle deltakere må først skyte en vanlig feltrunde som består av 5 standplasser, hvor det skal avfyres 6 skudd på hvert stand. Utøverne i klassen for menn og kvinner blir ikke informert om hva avstanden til blinken er. Det er kun senior- og juniorskyttere som vet eksakt avstand da disse klassene alltid skyter på 100 meter.

En skytter kan i de innledende rundene ende opp med maksimalt 30 treff. Ut fra resultatet av den innledende runden, bestemmes det hvem som går videre til finalerundene. Av alle deltakere skal minimum 10% og maksimalt 15% fra hver klasse gå videre til finalerundene. I finalerunden må alle skyttere skyte på minst to ulike avstander, og de står ikke fritt til å velge skytestilling. I finalerunden må en utøver skyte minimum en runde i knestående. Totalt skytes det 2 runder av 6 skudd i finalen.

Om to skyttere i en klasse ender opp med samme poengsum etter både innledende og finalerunde, er det opp til dommerpanelet å bedømme alle gjennomførte skudd. Dommerpanelet ser blant annet på hvilken skytestilling som ble brukt (knestående gir i dette tilfellet mer poeng), hurtighet og hvor på blinken skytterne landet sine skudd.

Superfinale

Uenighet om hvordan man skal bestemme en vinner når flere skyttere står med lik poengsum, førte til at man i 2007 for første gang prøvde ut en såkalt “Superfinale”  I superfinalen måtte de syv beste skytterne etter den ordinære finaleomgangen delta. Skytterne tok med seg sine treff fra innledende runde og ordinære finalerunde, altså kunne man komme til superfinalen med maks 42 treff. I superfinalen måtte alle skyttere først skyte 6 runder i liggende skytestilling, før deres treff ble rangert og så måtte de skyte en runde med seks skudd i knestående. Skytterne fikk poeng for både treff og innertreff i superfinalen. Slik kunne man altså ende opp med 54/12 treff. Superfinalen ble vurdert som å være for innviklet å bedømme, så man gikk i 2008 tilbake til den gamle løsningen man alltid har benyttet seg av under både konkurranse og Norgesmesterskap.

Historen

NAC felt er en konkurranse som har en nesten 100 år lang historie, men det var først under landsskytterstevnet i Oslo 1964 at man første gang avholdte et offisielt Norgesmesterskap i NAC felt. Som i dag ble det skutt 42 skudd også i 1964. Historiens aller første Norgesmester ble den velkjente skytteren Magne Landrø. I løpet av sin skytterkarriere har Landrø hele tre ganger blitt utnevnet til skytterkonge under landsskytterstevne.

Privacy Policy