NAC bane

NAC bane

NAC bane er en skytegren hvor utøverne skyter med rifle i kaliber .22. Skyteklassen er organisert under Det frivillige skyttervesen og har sine røtter å finne i det militære. Det er i dag en av de aller mest populærer skyteklassen vi har i Norge og det mer enn 125.000 registrerte NAC bane skyttere i Norge.

NAC Bane foregår stort sett på sommerhalvåret på faste skytebaner med overdekte standplasser. NAC bane utføres også på innendørsbaner, men disse banene er ikke godkjent i henhold til internasjonale skyteregler, og brukes derfor bare til trening, og lokale- eller klubbkonkurranser. NAC baneskyting skiller seg på mange måter fra NAC felt. Ikke bare bruker man faste standplasser med overbygg, men man skyter alltid på faste avstander. I NAC felt vet ikke skytterne hva avstanden til blinken er, men på bane skyter man alltid på 100 meter, 200 meter, eller 300 meter. En annen ulikhet fra NAC felt er at man i NAC bane alltid skyter på blinker delt opp i ti felt, og ikke på figurer slik man benytter i NAC felt. Blinken i NAC bane er enten en pappplate eller en elektronisk skyteskive som opplyser resultatet av skuddet på standplass. Før man begynte å introdusere elektroniske skyteskiver i sporten, måtte man ha en person i skyttergraven under blinken som måtte rapportere tilbake til standplass hvor på blinken man traff. Ikke bare tok dette mye tid, men man hadde alltid aspektet av menneskelige feil å ta hensyn til. Dette førte ofte til at det tok lang tid før en klar vinner kunne utnevnes da dommerpanelet ofte måtte se over en lang rekke blinkskiver først.

Skytebane

En skytebane som skal brukes til NAC bane er et område som er regulert og offentlig godkjent for regelmessig og organisert bruk av skytevåpen. Vi har strenge regler i Norge for hvordan en skytebane skal være utformet og ikke minst med tanke på sikkerhet for utøvere og sivile. Hele området rundt en bane skal være sikret med gjerde og det skal heises et rødt flagg minimum 15 minutter før skyting igangsettes. Dette for å gjøre personer i nærheten av banen oppmerksom på at det er organisert skyting som foregår. Ved organiserte treninger eller konkurranser skal det alltid være en eller flere skyteledere, også kalt “Range Officer”, tilstede på anlegget. Skyteleder fungerer som tilsynspersonell og er ansvarlig for at alle lover og sikkerhetsregler følges.

Ulike klasser

Innen NAC bane er det en lang rekke klasser som sørger for at alle skyttere har rettferdig forhold. Seniorskyttere er delt inn i kvinner og menn, som igjen er delt inn i klassen 1-5, veteranskyttere er alle i klassen V55 og juniorer er delt inn i klassene 1-3.

Seniorskyttere i klassene 1-5 og veteraner i V55 skyter i de fleste tilfeller på 200 meters baner, men det finnes fortsatt en del baner rundt om i Norge som tillater skyting på 300 meter. Ved skyting på 200 meter er blinken 1.05 meter i diameter, og delt opp i ti deler av 10 cm, og en innerblink på 5 cm i diameter. Når banen er 300 meter er blinken tilsvarende større, det vil si man skyter på en skive som er 1,5 meter i diameter og en innerblink på 15 cm i diameter.

Juniorskyttere skyter på 100 meters avstand. Skiven som brukes i denne klassen er 60 cm i diameter, det vil si at blinken er delt inn i ti felt på 6 cm i diameter, og innerblinken er 3 cm.

Skytterstillinger

Innen skytesporten har man tre ulike skytestillinger; liggende, knestående og stående. Skyttere i klasse 1 og i juniorklassen skyter kun i liggende, mens klasse 2 og V55 skyter liggende og knestående i løpet av en konkurranse. De resterende skytterne i klassene 3-5 må gjennomføre en runde i både liggende, knestående og stående.

Privacy Policy