Midt-norsk mesterskap

Midt-norsk mesterskap

Midt-Norsk mesterskap arrangeres hvert år av Det frivillige Skyttervesen (DFS). Arrangementet organiseres i samarbeid med en av skytterklubbene i Midt-Norge. Det er fullt mulig for et skytterlag å være vertskap flere ganger, men det skal gå minimum fire år mellom hvert arrangement. Midt-Norge har et stort og meget godt innarbeidet skyttermiljø, og ingen andre steder i Norge finner man flere skytterklubber samlet på et så lite geografisk område. Midt-Norsk mesterskap har vært arrangert i over 100 år, og med unntak av krigsårene, har arrangementet blitt avviklet vært eneste år uten unntak. I løpet av uken mesterskapet varer har mange tusen skyttere konkurrert i opptil 8 ulike grener.

Det frivillige skytterforbundet – DFS

DFS ble opprettet av Stortinget 30. juli 1892 og har siden jobbet ut fra følgende instruks fra Stortinget: “Det frivillige Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for Forsvaret og samfunnet for øvrig”. Skytterne i DFS er alle medlemmer av et lokalt skytterlag som igjen er medlem av DFS. DFS samarbeider også med flere ulike avdelinger i Forsvaret, og da spesielt Heimevernet, som flere av de lokale skytterlagene leier skytebane av. DFS er også den største arrangøren i Norge av skyteskoler for nybegynnere.

Ulike skyteklasser: 

Baneskyting foregår på faste skytebaner, avstanden er 100 m for juniorskyttere og veteraner, mens seniorskyttere skyter på 200 og 300 m. Skytingen foregår mot runde blinker som er inndelt i 10 deler. Fra gammelt av ble det også arrangert baneskyting på 400 m, 600 m, 800 m, og 1000 m, men disse øvelse ble avskaffet på 1960-tallet.

Feltskyting foregår ute på naturlige felt, og junior- og veteranskyttere konkurrerer på 100 meter, mens seniorskyttere skyter på figurer på varierende avstander opp til 600 m. Skytingen foregår på forskjellige figurer hvor skytteren kan ende opp med enten bom, treff eller innertreff. Avhengig av hva arrangøren har vedtatt kan avstanden til figurene enten være kjent eller ukjent for utøveren. Om avstanden til figuren er ukjent, gir det skytterne en ekstra utfordring siden man må foreta avstandsbedømming på egenhånd. Det er som sagt opp til arrangøren om avstand skal opplyses eller ikke, men det er også stevner hvor avstand alltid er opplyst. Blant dem er Landsskytterstevnet.

Innendørs 15 m skyting arrangeres for alle klasser under Midt-Norsk mesterskap. Skytingen foregår på en rund blink inndelt i 10 deler. Skytterne skyter totalt 25 tellende skudd. I den grad det lar seg gjennomføre er det også egen klasse for skytter med fysiske handikap.

Skogsløp med skyting er den nyeste klassen under DFS og var første gang en del av Midt-Norsk mesterskap i 2006. Øvelsen har de samme reglene som feltskyting, men med innlagte løpeseksjoner mellom standplassene. Klassen er under Midt-Norsk mesterskap åpen for kvinner, menn og juniorskyttere.

Stangskyting er en hurtigskytingskonkurranse hvor utøvere har som mål å lande så mange treff som mulig på kortest mulig tid. Utøveren har maksimalt 2 ganger 25 sekunder på seg til å treffe så mange ganger som mulig på figurer på tre ulike avstander mellom 125 og 500 meter.

Felthurtigskyting er en annen hurtigskytingskonkurranse hvor man skal treffe tre ulike mål på kortest mulig tid. En dyktig skytter kan klare denne øvelsen på rundt 10 sekunder. 

Informasjon om arrangørene

Hvert år vedtar styret i Det frivillige skyttervesen hvem som skal være vertskap for Midt-Norsk mesterskap de neste to årene. Alle skytterlag og klubber i hele regionen kan fritt søke om muligheten til å arrangere stevne. DFS vil i første omgang velge ut fem finalister som styret i DFS så skal ta stilling til. I løpet av de årene Midt-Norsk mesterskap har vært arrangert, har mer enn 40 ulike klubber og skytterlag vært arrangør.

Privacy Policy